menu

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.zdrowepudelkowe.pl
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług firmy LelCenter Michał Lelek poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Lelcenter Michał Lelek z siedzibą w Krakowie przy ul Sucha 1a/23 30-601 Kraków NIP 679-293-06-04 REGON 121030208 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Zdrowe pudełkowe. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
11. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Lelcenter Michał Lelek Administratorem danych jest firma Lelcenter Michał Lelek z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1a/23 30-601 nip 679-293-06-04. Zmiany, usuniecie swoich danych osobowych i teleadresowych lub dyspozycji ich usunięcia z bazy Firmy Klient może dokonać kontaktując się właścicielem serwisu.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

12.Podczas połączenia z wityrną www.zdrowepudelkowe.pl stosowane jest bezpieczne (certyfikowane) połączenie.

Polityka prywatności przygotowana przy pomocy serwisu https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest :

Lelcenter Michał Lelek z siedzibą w Krakowie przy ul Sucha 1a/23 nip 679-293-06-04

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług i realizacji zawartych między nami umów oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby (którą podpisali Państwo wraz z umową na świadczenie usług księgowych). Dodatkowo Administrator przygotuje dla Państwa umowy o powierzenie przetwarzania danych. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, email, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres , pesel, nip, nazwa firmy, nr telefonu.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
W zakres czynności przetwarzania Państwa danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, zwiazanych z zamowieniem danego produktu. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia.

Nie wiesz, którą dietę wybrać?

Nasz wirtualny asystent pomoże Ci dobrać dietę

I jestem:

Rozpocznij z nami swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem

wylicz swoje zapotrzebowanie

Korzystając z serwisu Zdrowe Pudełkowe, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies (tzw. ciasteczka).
więcej